WESOŁYCH  SPOKOJNYCH  ŚWIĄT  ORAZ  DUŻO  ZABAWY  NA  ŚNIEGU  .

   

 

  Pracownicy mają się z czego cieszyć.

            Niebawem wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie pracy

Pracowników i pracodawców czekają ważne zmiany w prawie. Od 21 listopada 2018 roku osoby zatrudnione przed 22 lutego 2016 roku na umowie na czas określony będą pracownikami na czas nieokreślony. To jednak nie wszystkie zmiany.

"Gazeta Wyborcza" przypomina, że to konsekwencje nowelizacji kodeksu pracy z 25 czerwca 2015 roku. Wprowadziła ona m.in. zrównanie okresów wypowiedzenia na umowie na czas określony z umowami na czas nieokreślony:

  • dwa tygodnie przy zatrudnieniu poniżej sześciu miesięcy,
  • jeden miesiąc, jeśli pracownik pracuje dłużej,
  • trzy miesiące, gdy pracownik jest zatrudniony w firmie minimum trzy lata.

Zasada 3/33

Nowelizacja wprowadza również tak zwaną zasadę 3/33. Pracodawcy mogą zatrudniać daną osobę na czas określony na maksymalnie trzech umowach tego typu (nie wliczając w to umowy na czas próbny) i nie dłużej niż przez 33 miesiące łącznie. Później pracownik przechodzi na umowę na czas nieokreślony.

Zasada nie ma zastosowania, jeśli pracownik zatrudniany jest:

  • na zastępstwo,
  • przy pracach dorywczych lub sezonowych,
  • w przypadku zawarcia umowy na czas trwania kadencji,
  • w przypadku występowania obiektywnych przyczyn przemawiających za zatrudnieniem na czas określony (wtedy musi jednak zawiadomić o tym w ciągu 5 dni właściwy inspektorat pracy).

                   PARK  LINOWY  W  OLSZTYNIE :

 

                                            Zniżki  dla  związkowców

 

Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

 

2018 06 21 park linowy jura 2018

 

 

                                                PODWYŻKA  PŁAC  W  CSF POLAND