Pożyczka

 

                 P O Ż Y C Z K A

WYSTARCZY BYĆ CZŁONKIEM    
NSZZ,,SOLIDARNOŚĆ"                         

 

Od  11.10.2013 roku  Komisja  Zakładowa  wprowadza pożyczki  krótkoterminowe  dla  członków  związku .

Bliższych  informacji  udziela Komisja Zakładowa  w  biurze  obok  portierni .

 REGULAMIN  UDZIELANIA  POŻYCZKI .

  ZMIANA -  PUNKT (b)
a)  Kwota  pożyczki  zostaje  spłacona  w   całości  i  jednorazowo  z  najbliższego  wynagrodzenia  za  miesiąc  w  którym  została  zaciągnięta  przez  potrącenie   z  wynagrodzenia   lub   zasiłku  chorobowego  wypłacanego   przez  zakład pracy
                                                                                                     

b) Wysokość  pożyczki  to  kwota 300 zł i 500 zł  i nie  można jej  zmieniać.   
c)  Przyznanie  pożyczki  następuje  poza  posiedzeniem  Zarządu  Pracowniczej  Kasy  Zapomogowo  Pożyczkowej  na  podstawie  decyzji  Komisji Zakładowej Związku Zawodowego NSZZ,,Solidarność "
d)    Pożyczkę  przyznaje  Zarząd  KZ NSZZ ,, Solidarność".
                                                                                                                                                                           
e)    Pożyczka  krótkoterminowa  nie  wymaga  poręczenia  spłaty przez  osobę  drugą .                         
f) Pożyczkę  krótkoterminową  może  otrzymać  członek  związku   Solidarność  nie  mający    pożyczki  w  Pracowniczej  Kasie    Zapomogowo  Pożyczkowej  oraz  zadłużenia  komorniczego                                                            
g)    Ilość  osób  w  miesiącu   mogąca  otrzymać  pożyczkę  to  maksymalnie  dwadzieścia .  
h)    Pożyczka  jest  udzielana  tylko  z  pieniędzy  Komisji  Zakładowej  NSZZ ,, Solidarność ".  

 

__________________________________________________________