Grupa Luxmed

              

                              Pamiętajmy o naszych pakietach LUX MED

 

W ramach abonamentu STANDARD każdego Pracownika CS Częstochowa obejmuje nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistóww placówkach Lux Medoraz w placówkach partnerskich:


•dermatologii

•ginekologii

•interny

•laryngologii

•neurologii

•okulistyki

•kardiologii

•lekarza dyżurnego (interna, medycyna rodzinna)

lekarza medycyny rodzinne

•alergolog

•chirurg ogólny

•ortopeda

 

 

               Przypominamy, że zabiegi ambulatoryjne

                  ginekologiczne zostały rozszerzone o:

 

•zabiegi w obrębie szyjki macicy elektrokoagulacja

•zabiegi w obrębie szyjki macicy i sromu metodą kriokoagulacji

•zabiegi w obrębie szyjki macicy kriokoagulacja -leczenie nadżerki

 

Dodane do pakietu zostały zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

Dopasowanie drobnego sprzętu ortopedycznego –małe stawy

•Nastawienie zwichnięcia lub złamania

Przygotowanie gips tradycyjny –opaska

•Wykonanie iniekcji dostawowej i okołostawowej

Punkcja dostawowa -pobranie materiału do badań

Założenie gipsu lekkiego oraz badania RTG

 

 

 

 

          Placówki partnerskie Lux Med. dostępne w Częstochowie