Wybrane akty prawne

 

                                                           Katalog Polskich Stron

Poniżej zamieszczamy pełne treści (teksty jednolite) wybranych aktów prawnych, przydatnych pracownikom. Uwaga, przed powołaniem się na zamieszczone treści należy upewnić się, że od chwili publikacji na naszej stronie nie nastąpiła nowelizacja dokumentu. 

 

Kodeks Pracy 2014 z komentarzem

(stan prawny na dzień 01 stycznia  2014 r.)

 

Kodeks  Pracy

http://www.eneasol.pl/images/PDF/kodekspracy1.pdf

 

Ustawa o związkach zawodowych 

(stan prawny na dzień 31 marca 2011 r.)

 

 Ustawa o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych

http://www.eneasol.pl/images/PDF/ustawaspor.pdf

 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(stan prawny na dzień 31 marca 2011 r.) 

 

Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy 

(stan prawny na dzień 31 marca 2011 r.)

 

Poradnik SIP

http://www.eneasol.pl/images/PDF/poradnik_sip.pdf

 

Ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji 

(stan prawny na dzień 31 marca 2011 r.)

   Monitor PPiU  nr1 2014 rok

http://trw.solidarnosc.czest.pl/docs/Monitor%20PPiU%20dodatek%20Wska%9fniki%20i%20Stawki.pdf                                          

 Deklaracja Członkowska

 http://www.eneasol.pl/images/PDF/nowa-dek.pdf

              kmn