Społeczny Inspektor Pracy

           LINK - www.pip.gov.pl - Państwowa Inspekcja Pracy

 

                                                                        ___________________________________________________________

 

                                                             Społeczny  Inspektor  Pracy  w  Cooper Standard

                                                                               CSF Poland  Częstochowa

                       WOJCIECH  PAWLIK                                     

 

___________________________________________________________

 

Uprawnienia  kontrolne  SIP

 

Zgodnie z przepisem art. 4 ustawy o SIP mają oni prawo:

              kontrolować

 stan budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesy technologiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy,

- kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy,                                                                                    w tym postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy,  w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy kobiet, młodocianych, urlopów i czasu pracy, świadczeń  z  tytułu  wypadków  przy pracy i chorób zawodowych,

-uczestniczyć w kontroli

 przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,

-brać udział w analizowaniu przyczyn powstania  wypadków przy pracy

zachorowań na choroby zawodowe i inne schorzenia wywołane warunkami środowiska pracy oraz kontrolować stosowanie przez zakłady pracy właściwych środków zapobiegawczych.

 

                                                                      ___________________________________________________________