Tablica Zakładowa

 

POROZUMIENIE  MIĘDZYZAKŁADOWE  KOMISJI  NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ "

 

 

                SOLIDARNOŚĆ  SOLIDARNOŚĆ 

Jacek Strączyński ponownie przewodniczącym Zarządu Regionu Częstochowskiego Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

  

 

22 czerwca 2018 r. w spokojnej atmosferze odbyły się wybory związkowych władz regionalnych na kadencję 2018-2022. Na funkcję przewodniczącego Zarządu Regionu delegaci jednogłośnie (54 głosy) wybrali Jacka Strączyńskiego.
XXVI Walne Zebranie Delegatów Regionu Częstochowskiego wybrało również 22 członków Zarządu Regionu (skład ZR uzupełniło czworo przewodniczących regionalnych sekcji branżowych i problemowych oraz przewodniczący ZR), sześcioro członków Regionalnej Komisji Rewizyjnej oraz dwoje delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów. Gościem WZDR był Tadeusz Majchrowicz, zastępca przewodniczącego KK i Marek Bogusz, przewodniczący Regionu Podbeskidzie oraz ks. Ryszard Umański, kapelan częstochowskiej "Solidarności"Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

Bezpośrednio po zakończeniu XXVI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Częstochowskiego 22 czerwca 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Regionu. Prezydium ZR będą tworzyć, podobnie jak w poprzedniej kadencji, wraz z przewodniczącym Jackiem Strączyńskim Dorota Kaczmarek (sekretarz) i Stanisław Kołodziejczyk (skarbnik)Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

Skład Zarządu Regionu na kadencję 2018-2022, wybrany na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu: Andrzej Bala, Jan Bednarek, Jarosław Bernat, Krzysztof Chochliński, Łukasz Cieśla, Dariusz Drynda, Jacek Gawroński, Agnieszka Kaczmarek, Stanisław Kołodziejczyk, Artur Koperkiewicz, Katarzyna Korzeń, Ewa Kubicka, Marek Kubiczek, Jacek Maciński, Marek Noszczyk, Jacek Palacz, Wojciech Radziejewski, Małgorzata Skinder, Adrian Sojda, Jerzy Świeboda, Janusz Ziółkowski, Wojciech Złotorowicz i Jacek Strączyński jako przewodniczący ZR. Członkami ZR są również przewodniczący regionalnych sekcji branżowych i problemowych: Barbara Czekaj, Dorota Kaczmarek oraz Barbara Dudek i Marek Wachowski.Tekst pochodzi ze witryny internetowej Regionu Częstochowskiego NSZZ „Solidarność” (www.solidarnoscczestochowa.pl)

 

 

 

                    SOLIDARNOŚĆ  SOLIDARNOŚĆ 

 

 

PRZYDATNE  LINKI

 

Region Kontakt
Gdański www.solidarnosc.gda.pl
Warmińsko-Mazurski www.solidarnosc-olsztyn.org.pl
Dolny Śląsk www.solidarnosc.wroc.pl
Pomorze Zachodnie www.solidarnosc.szczecin.pl
Ziemia Łódzka www.solidarnosc.org.pl/lodz
Częstochowski www.solidarnosc.org.pl/czest
Płocki www.solidarnoscplock.pl
Małopolska www.solidarnosc.krakow.pl
Śląsk-Opolski www.solidarnosc.org.pl/opole
Koszaliński-Pobrzeże www.pobrzeze.net
Słupski www.solidarnosc.org.pl/slupsk
Zielonogórski www.solidarnosc.zgora.pl
Podbeskidzie www.solidarnosc.org.pl/bbial
Koniński www.solidarnosc.org.pl/konin
Wielkopolska Płd. www.solidarnosc.kalisz.pl
Podlaski www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego
Piotrkowski www.solidarnosc.org.pl/piotrkow
Podkarpacie www.solidarnosc.org.pl/krosno
Rzeszowski www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
Toruńsko-Włocławski www.solidarnosc.torun.pl
Śląsko-Dąbrowski www.solidarnosckatowice.pl
Ziemia Radomska www.solidarnosc.radom.net
Wielkopolska www.solidarnosc.org.pl/poznan
Gorzów Wlkp. www.solidarnosc.org.pl/gorzow
Świętokrzyski www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin
Bydgoski www.region.bydgoszcz.pl
Jeleniogórski www.soljg.eu
Ziemia Przemyska www.solidarnosc.org.pl/przem
Mazowsze www.solidarnosc.org.pl/mazowsze
Zagłębie Miedziowe www.solidarnosc.org.pl/legnica

Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”

Sekretariat Górnictwa I Energetyki

Sekretariat Metalowców

Sekretariat Przemysłu Spożywczego

Sekretariat Nauki i Oświaty

Sekreatariat Transportowców

Sekretariat Kultury i Środków Przekazu

Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Sekretariat Ochrony Zdrowia

Sekretariat Emerytów I Rencistów

 

 

 

 

 

 

Krajowe Sekretariaty Branżowe
Sekretariat Górnictwa i Energetyki - www.sgie.pl
Sekretariat Metalowców - www.solidarnosc.org.pl/solidmet
Sekretariat Przemysłu Spożywczego - www.solidarnosc.org.pl/spspoz
Sekretariat Nauki i Oświaty - www.solidarnosc.org.pl/edukacja
Sekretariat Budownictwa i Przemysłu Drzewnego - www.solidarnosc.org.pl/sbipd
Sekretariat Przemysłu Chemicznego - www.spch.prv.pl
Sekretariat Łączności - www.solidarnosc-poczta.pl
Sekretariat Transportowców - www.sol-trans.org.pl
Sekretariat Służb Publicznych - www.solidarnosc.org.pl/srsp/skins/default/index.php?inc+general.php
Sekretariat Kultury i Środków Przekazu - www.soliadrnosc.org.pl/skisp
Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń - www.solidarnosc.org.pl/sekretatiat.bhiu
Sekretariat Zasobów Naturalnych Ochrony Środowiska i Leśnictwa - www.solidarnosc.org.pl/szn
Sekretariat Ochrony Zdrowia - www.solidarnosc.org.pl/soz
Sekretariat Emerytów i Rencistów -  www.kseir.solidarnosc.org.pl

 

Krajowa Sekcja Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego

 

www.kspr.org.pl

 

medycznego

 

Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" Uniwersytet Opolski - www.solidarnosc.uni.opole.pl/shownews.php?cat=1<=pl&m=1

NASI PARTNERZY
DGB Podsdam - www.region-mark-brandenburg.dgb.de/
Fundacja Friedricha Eberta - www.feswar.org.pl
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego - www.janski.edu.pl
Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego - www.partnerstwo.org.pl
Muster - in - www.musterin.pl/index.html
CTC Polska - www.ctc.pl
Ekspert Związków Zawodowych - www.syndex.pl

PAŃSTWOWE
Sejm RP – www.sejm.gov.pl
Senat RP – www.senat.gov.pl
Prezydent RP – www.prezydent.pl
Rząd RP – www.kprm.gov.pl
Instytut Pamięci Narodowej www.ipn.gov.pl
Rzecznik Praw Obywatelskich www.brpo.gov.pl
Państwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl
Centralny Instytut Ochrony Pracy www.ciop.waw.pl